Facebook icon Instagram icon YouTube icon

O nás

Montáž.

Bezchybné osadenie okien ušetrí energie.

Dobré okno môže veľmi pomôcť pri úspore energie. Vieme o tom svoje a ponúkame okná s vyspelou technikou, ale aj s optimálnou tepelnou i zvukovou izoláciou.

Tepelná izolácia je veľmi dôležitá a je závislá od hrúbky okenného rámu, tesnosti a zasklenia. Parametrom izolačných vlastnosti okna je U-hodnota. Čím je U-hodnota menšia, tým je izolačná vlastnosť okna lepšia.

Hluk z exteriéru je nepríjemný a pri určitej intenzite a dĺžke trvania môže negatívne pôsobiť na zdravie človeka. I tu treba pozornosť venovať hrúbke rámu, tesnosti a zaskleniu. Zvuková izolácia okien sa meria v decibeloch – dB-. Akonáhle je hodnota dB vyššia, tým sú izolačné vlastnosti okna lepšie.

Profesionálna montáž je zárukou kvality.

Odborná montáž okien a dverí je predpokladom ich dlhodobého, ale aj bezchybného používania. Preto by montáž mala byť vykonaná iba zaškolenými pracovníkmi.

Pod montážou sa rozumie najmä osadenie do vopred upravených otvorov, ukotvenie, vypenenie a vycentrovanie.

Naše výrobky doporučujeme montovať použitím tesniacich pások obojstranne v súlade s normou STN 73 3134 pre montáž okien, čím je možné zabezpečiť splnenie požiadaviek Zákona o energetickej hospodárnosti budov a platnej normy STN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií a budov.

Drevené okná sú náročnejšie na ochranu počas murárskych a maliarskych prác. Majiteľ takýchto okien musí dbať na ich zvýšenú ochranu pred znečistením cementom, maltou, vápnom a pod., ktoré môžu povrch okna rozleptať. Preto doporučujeme okná chrániť krycou páskou TESA 4438 (modrá, alebo ružovo/biela).

Kvalitné materiály na bezchybné osadenie okien a dverí.

Ultimatívna okenná tesniaca páska Illmod Trio určená na rýchlu, kvalitnú a presnú montáž okien a balkónových dverí. Utesnená špára je vodotesná, vzduchotesná a výborne tepelne izoluje. Vhodná do interiéru i exteriéru. Aplikačná teplota bez obmedzenia.

Najnovšia inovovaná okenná tesniaca fólia TwinAktiv VV vhodná na utesnenie interiérovej aj exteriérovej časti detailu. Fólia mení svoju priepustnosť voči vodným parám podľa meniacej sa vlhkosti prostredia. Naviac je potiahnutá vysoko lepivým lepidlom, ktoré je nanesené takmer na celej rubovej strane.

Používame najkvalitnejšie produkty na montáž našich okien a dverí. Tremco illbruck je vynikajúcou voľbou pre poctivú montáž.