Facebook icon Instagram icon YouTube icon

Blog.

Inovácia ako jedna z najdôležitejších ingrediencií nášho úspechu

02.09.2023

Zo stodoly do najmodernejšej výroby okien na Slovensku

S rozširovaním našich prevádzkových priestorov nadišiel čas aj na zlepšenie našich výrobných procesov. Neustále dbáme na to, aby novinky v drevospracujúcom priemysle vyvinuté na zvyšovanie kvality, efektivity, digitalizácie, presnosti produktov a znižovanie spotreby elektrickej energie nechýbali ani v našej spoločnosti. Plánovanie a zabezpečenia kvality výroby je pre našich partnerov, ale aj zákazníkov veľmi dôležité. Ako iste viete, kvalite našich produktov prikladáme veľký význam a nemienime od toho upustiť.

Perfekcia je náš cieľ

Aj takto môžeme označiť rozsiahly projekt rekonštrukcie našich objektov a vybudovania novej modernej haly nemeckej značky Haas v rokoch 2021 až 2023. Sme radi, že sa nám počas 25. výročia založenia spoločnosti Drevovýroba Kočiš podarilo vytvoriť úžasných 985 m² novej zastrešenej výrobnej plochy. Tento areál je v projekte určený na umiestnenie našich nových drevoobrábacích liniek a samozrejme, aj ako priestor na vytvorenie nových pracovných príležitostí v obci Žehra pre ľudí, ktorí sú odhodlaní tvoriť skutočné hodnoty z prírodných materiálov. Posledné práce ešte finišujú a v súčasnosti je naplánované dokončenie skladových priestorov, ktoré sú určené na ukladanie a manipuláciu s materiálmi. Celý projekt bol financovaný výlučne z vlastných finančných zdrojov.

23.11.2023 Trailpark Žehra- pomohli sme pri budovaní horskej cyklistiky

Podporujeme projekty a podujatia v okolí s vysokou sociálnou návratnosťou. Jedným z projektov, ktoré sme v roku 2022 postavili bol aj Trailpark Žehra...

15.04.2023 Spoločne vysádzame lesy v našom okolí

Za každý nákup našich produktov zasadíme stromčeky. Ako výrobca drevených okien a dverí v našom kraji sme v priamom styku s rôznymi drevinami každý deň...